Forside‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Årsmøte 2016

lagt inn 7. jan. 2017, 01:03 av Ukjent bruker   [ oppdatert 7. jan. 2017, 01:11 ]

Gjøvik svømmeklubb inviterer til årsmøte onsdag 8. februar 2017 kl.18:00 i Fjellhallen (hvor i Fjellhallen vil bli lagt ut nærmere møtet). Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Årsberetning, fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettside  en uke før møtet.

Til orientering så er et utvalg av klubbens vedtekter for å ha stemmerett på å årsmøtet gjengitt under.

Medlemmer må betale medlemskontigent innen søndag 8. januar 2017 for å ha  stemmerett på årsmøtet.

Hvis man ikke er medlem så vil en finne innmeldingsskjema på hjemmesiden på www.gjoviksk.no. Eller kontakt: medlem@gjoviksk.no

Medlemskontingenten ligger ute på "min idrett ".


(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.


Velkommen

Hilsen styret i Gjøvik svømmeklubb


Comments