Inn-/utmelding for klubb-funksjon og øvrige

Alle som har en klubbfunksjon (verv og/eller tilsatte) i GSK plikter å være medlem av klubben. I tillegg kan foresatte, tidligere svømmere og andre som ønsker å støtte Gjøvik Svømmeklubb, bli medlem av klubben.

Når du har sendt innmelding, vil du i læpet an noen dager motta faktura fra "Min Idrett". I henhold til Lov for Gjøvik SK, må faktura betales i sin helhet før en kan registrere og tas opp som fullverdig medlem i klubben.

Hvis du ikke ønsker å være medlem lenger i GSK, må du sende en e-post til medlem@gjoviksk.no slik at du ikke lenger mottar faktura på medlemskontingent. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid fra utmelding til du ikke lenger mottar informasjon på e-post.


Comments