Lisens & Forsikring


Det er viktig at du betaler medlemskapet så raskt som mulig, for det er bare slik ditt barn er forsikret mot eventuelle skader i og ved svømmebassenget.
For svømmere må det fra 13 år i tillegg betales lisens for å være forsikret.


Forsikring gjelder enten ditt barn er med på Svømmeskolen eller Svømmetrening.

Merk at alle svømmere på approberte (hoved)stevner må ha betalt  lisens før svømmestevnet .
Et approbert stevne er med dommere og er mulig å delta på fra det året svømmeren fyller 10 år.
For å delta på rekruttstevne kreves ikke lisens.

12 år og yngre
  • "Idrettsforsikring for barn" gjennom Norges Idrettsforbund gjelder for medlemmer i Gjøvik SK
  • Inntil medlemskapet er betalt, er barnet uten forsikring
  • For informasjon om vilkår, se if.no/idrett
For spørsmål om medlemskap, ta kontakt på medlem@gjoviksk.no

13 år og eldre
  • Lisens må betales for at svømmeren skal være forsikret på trening og stevner
  • Lisens gjelder hele kalenderåret
  • Lisens betales til Norges Svømmeforbund
  • Betaling krever KID som du finner ved å ta kontakt på e-post under
  • Inntil lisens er betalt, er svømmeren uten forsikring
  • For informasjon om vilkår, se her
 For spørsmål om lisens, ta kontakt på sport@gjoviksk.no.