Svømmetrening‎ > ‎

Svømmestevne

Klubbkalender

Som svømmer i GSK kan du delta både på klubbens egne klubbstevner og på andre stevner lagt inn i vår Klubbkalender.
To ganger i året arrangerer Gjøvik Svømmeklubb et større stevne. Disse heter Fjellsvøm og Gjøvik Open. Her er det åpent for både rekrutt og approbert. I løpet av høsten og vinteren blir det også arrangert Klubbstevne i Fjellhallen.


Klubbstevnet
Klubbstevnet er et uhøytidelig stevne for klubbens egne svømmere og en fin måte å begynne stevnedeltakelse på. Både nye svømmere og de som har svømt lenge er med på Klubbstevnet.

Det er ulike øvelser (distanser og svømmearter) med flere heat i hver øvelse slik at alle får muligheten til å svømme det de ønsker.
Hvert enkelt heat består av svømmere som er både yngre og eldre. M.a.o. svømmer flere årsklasser (født ulike år) og klasser for utviklings-hemmede sammen i samme heat. Dette bidrar til god stemining og atmosfære. 

Det er ingen  forhåndspåmelding, koster ingenting og svømmerne velger hva de vil svømme. Det er bare å møte opp. Samtidig er det lurt å ha tenkt litt igjennom hvilke øvelser som ønskes å svømme. Trenerne hjelper til med å organisere hvert enkelt heat på de ulike øvelsene. 


Svømmestevne med andre svømmeklubber
Gjøvik SK arrangerer to svømmestevner i året, Fjellsvøm og Gjøvik Open, der mange andre svømmeklubber deltar. Vi deltar også på svømmestevner i Innlandet og rundt om på Østlandet. Vi ønsker at så mange svømmere som mulig deltar og får muligheten til å være en del av det sosiale som det er å reise sammen på svømmestevne..

Vi er alltid på følgende stevner

 Stevne  Sted   Måned   Merknad
 Fjellsvøm  Fjellhallen  Oktober  Rekrutt & Approbert
 Rakfisken  Fagernes  November  Rekrutt & Approbert
 Julesvøm  Elverum   Desember   Approbert
 Landsbystevnet  Dokka  Februar  Rekrutt & Approbert
 Gjøvik Open  Fjellhallen   Mars   Rekrutt & Approbert
 Valdressvøm  Fagernes  April   Rekrutt & Approbert
 Mjøssvøm  Hamar      Juni  Approbert fra 12 år
 

Stevneresultat 
Her finner du Stevneresultat fra Gjøvik SK sine egne klubbstevner, Gjøvik Open, Fjellsvøm og andre stevner der svømmere fra Gjøvik SK har deltatt. Du finner resultat fra alle approberte (hoved)stevner og ranking av utøverne på ulike øvelser og klasser på medley.no der også stevneinvitasjon til ulike stevner legges ut av klubbene fortløpende. 


Forklaringer
Rekrutt er første delen av et svømmestevne som er uten regler og dommere der svømmerne f.o.m  det året de fyller 8 og t.o.m det året de fyller 9 år pluss eldre nybegynnere deltar. Det er vanlig at svømmerne deltar på ett eller flere rekruttstevner før de svømmer på approberte stevner, slik de er med på ett eller flere klubbstevner før de begynner på rekruttstevner.

Approbert er hoveddelen av stevnet med regler og dommere der svømmerne fra det året de fyller 10 år kan delta.  På Svømmetrening øver svømmerne på ulike typer vendinger, beinspark osv så de kjenner godt til hvilke regler som gjelder. Alle vil likefullt oppleve disking. Der og da kan det være en skuffelse for svømmeren, men det viser seg at svømmeren lærer av det og tar med seg de gode erfaringene av å ha deltatt på svømmestevne. Merk at lisens må være betalt i forkant for å delta på approbert stevne.

Hvordan foregår et svømmestevne ?
Det er ulike øvelser (distanser og svømmearter) med flere heat i hver øvelse. Iom at det er mange klubber som deltar, pleier den approberte delen av stevne å vare mellom fire og fem timer. Det betyr litt venting mellom hver øvelse som svømmerne skal svømme som gir dem god tid å forberede seg til neste øvelse.  Samtidig støtter svømmerne opp om hverandre og bidrar til god stemning i hallen. På mange svømmestevner er det et rekruttstevne først som betyr at det begynner ganske tidlig på lørdagen eller søndagen. Samtidig varer rekruttdelen kortere, vanligvis 1 til 2 timer med øvelser som er korte (25 m og 50 m).

Påmelding
Stevnedeltakelse avtales mellom trener og svømmer, og gjøres ut fra det hver enkelt jobber med på trening.  Svømmer (eller foresatte) melder deretter på via skjema som publiseres på Facebook noen uker før stevnet. Påmelding til alle stavner gjøres alltid gjennom GSK og aldri direkte til andre arrangørklubber. Påmeldingsfristen er vanligvis en til to uker før svømmestevnet. 

Pris for deltakelse
Alle svømmeklubbene rundt omkring i landet har like priser for deltakelse på svømmestevne. For alle som deltar på rekruttdelen koster det kr.100,- uavhengig av antall øvelser. På den approberte delen er prisen kr.100,- per øvelse. På GSK sine egne stevner, Fjellsvøm og Gjøvik Open, er det prisen kr.100,- uavhengig av antall øvelser og uavhengig av om svømmerne er med på rekrutt eller den approberte delen av svømmestevnet. I etterkant av alle stevner sender GSK faktura til hvert enkelt deltaker. Ingen betaling gjøres direkte til andre arrangørklubber.

Øvelser og årsklasser
Det er ulike øvelser (distanser og svømmearter) med flere heat i hver øvelse. Jenter og gutter svømmer de samme øvelsene, men svømmer separat og er på separate resultatlister. Siden det er mange klubber som deltar, består hvert heat av svømmere som er både yngre og eldre. M.a.o. svømmer flere årsklasser (født ulike år) sammen i samme heat.  På resultatlistene vil svømmerne være delt inn i hver sin årsklasse. Utviklings- og funksjonshemmede klassifiseres særskilt, og har egne klasser ut fra funksjonshemming.

Premiering
I henhold til reglene fra Norges Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund mottar alle t.o.m det året de fyller 12 år deltakerpremie. I tillegg kan svømmere motta plasseringspremie fra det året de fyller 11 år gitt deltakelse på et approbert stevne. Det betyr at t.o.m det året utøveren fyller 10 år rangeres ingen prestasjoner (svømmerne står alfabetisk) og det gis ikke plasseringspremie. 

Ved utdeling av plasseringspremie, er det 1/3-dels premiering, dvs at det det trengs fire deltakere på en øvelse i ei årsklasse for at det skal gis både 1. og 2. premie og sju deltakere for at det også skal være 3. premie. Svømmetidene oppgis for alle på resultatlistene. Premiering foregår fortløpende under svømmestevnet.