Tilrettelagt Svømming


Tilrettelagt Svømming er et anerkjent svømmetilbud for barn og voksne med utviklingshemming som Gjøvik Svømmeklubb har tilbudt siden 2006. Vi trener barn og voksne sammen i Fjellhallen.

Gjøvik SK er opptatt av å ha et svømmetilbud for alle og har fått anerkjennelse for inkluderingsarbeidet fra Barne-likestillings-og inkluderingsdepartementet som du kan lese mer om på regjeringen.no/upload/BLD/BLD_Grenselaus_fritid.pdf (side 15 til 18).

Flere trenere
Vi har økt trenertetthet og trenerne gir svømmerne både tid og utfordringer til å utvikle svømmeteknikken. Det er egne klasser for utviklingshemmede på stevner, men alle svømmerne deltar sammen. Dette gjelder både på Klubbstevnet og stevner der flere svømmeklubber er med.

Inkluderende miljø
Det er et godt sosialt miljø i Gjøvik SK og svømmerne er i bassenget samtidig med andre svømmere i både Tranberghallen og Fjellhallen. Gjøvik SK har lang erfaring med svømmere med utviklingshemning og håndterer derfor svømmerne godt på egen hånd i bassenget. Hvis det likevel er en ledsager eller foresatt som ønsker å være i bassenget eller ønsker å oppholde seg på kanten, er det muligheter for det etter avtale med trenerne.

Gode prestasjoner
I oktober hver høst holdes Landstevnet som er Norgesmesterskapet for utviklingshemmede. Gjøvik SK har i mange år hatt med flere deltakere og det svømmes godt med individuelle topplasseringer nasjonalt.

Mer informasjon