Utdanning & Jobb


Svømmerne har muligheter til å utdanne seg som trenere på Svømmetrening og instruktører på Svømmeskolen og får mulighet til jobb i Gjøvik Svømmeklubb (SK). Foresatte får muligheten til å lære om svømming fra land ved å bli dommer.

JOBB OG ERFARING FOR UNGDOM
Gjennom å delta på trenerkurs og ledelseskurs får de eldre svømmerne i Gjøvik SK mulighet til å skaffe seg verdifull kompetanse og jobb med noe de holder på med på fritida i kjente og vante omgivelser. Så det lønner seg å holde på med svømming lenge !

LÆR MER OM SVØMMING SOM FORESATT UTEN Å GÅ I VANNET
Det er mye spennende å lære om svømming og hvorfor ikke bli litt bedre kjent med idretten som ditt eget barn driver. Ved å utdanne deg som dommer, får du god innsikt i svømming uten å gå i vannet. Du går igjennom litt teori på nett i forkant, deltar på et dagskurs og har praksis sammen med drevne dommere på fire stevner før du er klar som dommer. Ved å stille opp som dommer på de to svømme-stevnene til Gjøvik SK, har du gjort dugnadsinnsatsen din og får samtidig sjansen til å være tett på det som skjer. Du dømmer aldri aleine og det er alltid en overdommer som bestemmer til sist. Og du blir en del av et trivelig svømmemiljø !  Ta kontakt på kurs@gjoviksk.no

LIVREDNINGSKURS 
Gjøvik SK har krav til alle trenere og instruktører i klubben om å fornye livredningskurset årlig.  Livredningskurset avvikles ved starten av sesongen i august og ved behov i januar. Teoridelen er én time og praksisdelen er to timer. 

TRENERKURS
Gjøvik SK har krav til alle trenere og instruktører om trenerkurs innen svømming. Hovedtreneren vår er godkjent instruktør og det settes opp ulike trenerkurs i løpet av sesongen. I tillegg er det unntaksvis deltakelse på trenerkurs i regi av andre svømmeklubber. Alle som er trenere eller instruktører plikter å stille på trenerkursene.

LEDELSESKURS FOR UNGDOM
Det er viktig for Gjøvik SK at trenerne og instruktørene er trygge i rollene sine og derfor sender vi ungdommene på lederkurs i regi av Oppland Idrettskrets eller Norges Svømmeforbund. Dette er kurs der det læres om kommunikasjon, samarbeid og ledelse gjennom praktiske oppgaver og aktiviteter.  Alle som er trenere eller instruktører plikter å stille på lederkurs.

INFORMASJON
Det sendes ut informasjon om kurs på e-post til trenerne og instruktørene og legges ut som nyhet på nett- og facebook-sidene i god tid slik at alle kan melde seg på. Gjøvik SK dekker kostnadene for deltakelse og refunderer reisekostnader i etterkant.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OPPLAND IDRETTSKRETS
Du finner informasjon om det meste innen svømming og muligheter til å utdanne deg gjennom Norges Svømmeforbund på svomming.no og Oppland Idrettskrets på idrett.no/oppland

PÅMELDING
Oversikt og alle typer utdanningskurs får du på idrettskurs.no der du kan velge å bare se svømmerelaterte kurs ved å velge Svømming under Aktivitet. Merk at du for alle typer utdanningskurs, også de som er regi av Gjøvik SK, melder du deg på via idrettskurs.no. Velg 'Meld på' for aktuelt kurs. Så logger du deg på din bruker på Min Idrett. Hvis du ikke har en bruker, oppretter du det så ved å velge Ny bruker ? øverst i høyre hjørne. For enkelte kurs i regi av Norges Svømmeforbund eller Oppland Idrettskrets er det felles påmelding av alle direkte fra Gjøvik SK. Da vil den enkelte som ønsker å delta få særskilt informasjon om det.