Gjøvik Svømmeklubb inkaller herved til årsmøte torsdag 21. mars kl.18:00 i VIP losjen i Fjellhallen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest to (2) uker før årsmøte, og bes sendt til Thomas Norgaard, leder@gjoviksk.no

Valgkomitéen legger frem innstilling til kandidater til styret, og forslag sendes leder av valgkomitéen Tone Voldengen Hansen tvohanse@online.no

Saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest én (1) uke før årsmøtet, og publiseres på klubbens nettsider. 

Det er svømmerne og alle som er medlem av Gjøvik Svømmeklubb, og betalt medlemsavgift for inneværende år senest 1 uke før årsmøte, som har stemmerett på årsmøtet, gitt at medlemmet er 15 år eller eldre.

Legg igjen en kommentar