Det innkalles herved til årsmøte i Gjøvik Svømmeklubb, søndag 7.april 2024.

Det er alle som er medlemmer av Gjøvik Svømmeklubb, og betalt medlemsavgift for inneværende år senest 1 uke før årsmøte, som har stemmerett på årsmøtet, gitt at medlemmet er 15 år eller eldre. For medlemmer under 15 år har foresatte 1 stemme.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

Dokumenter tilhørende årsmøte vil bli publisert på Spond og her på www.gjoviksk.no fortløpende etter hvert som de blir produsert.

Vi håper mange ser viktigheten av å delta på årsmøte for å få informasjon om klubben, samt kunne påvirke veien videre.

NB: Valgkomiteen søker fortsatt etter deltagere til nytt styre. Har du litt interesse og/eller lyst til å bidra i klubben, kontakt Øyvind Johansen på telefon 90840779. Det er viktig at folk melder seg for at vi skal klare å ha en svømmeklubb de neste årene.

Med vennlig hilsen
Thomas Norgaard
Leder GSK

 

Linker til dokumenter:

 

Legg igjen en kommentar