Gjøvik Svømmeklubb er som alle andre lag og organisasjoner basert på frivillig innsats.

Vi har noen få obligatoriske aktiviteter/dugnader i løpet av året der svømmere og forsatte hjelper til.

Gjøvik Open

Medio mars arrangerer klubben vinterens store svømmestevne i Fjellhallen – Gjøvik Open. Svømmeklubber fra hele Innlandet, Akershus og Oslo-området møtes for å konkurrere.

Vi trenger hjelpere i kaféen, opp- og nedrigging, tidtakere, loddselgere, premieutdelere, garderobevakter.

Fjellsvøm
I oktober arrangerer klubben høstens store svømmestevne i Fjellhallen, og vi benytter samme mal som Gjøvik Open. Det er m.a.o. både et rekruttstevne og et approbert hovedstevne.
 
Vi tilstreber å fordele oppgavene slik at alle får sett sine barn svømme.
 
Lørdag ettermiddag er det rigging, og søndag morgen starter stevnet. 
SPONSORSVØM

En gang i året gjennomføres sponsorsvøm. Dette er en aktivitet hvor deltagerne svømmer så langt de kan, og sponsorene betaler en viss sum per lengde. Sponsorer kan være familie, slekt og venner. 

Til begge aktivitene trengs bistand fra foreldre, og vi pleier å avslutte med litt kaker, saft og kaffe.

TUlipanaksjonen

Under den landsomfattende tulipanaksjonen siste lørdag i april selger vi tulipanbuketter på vegne av Lions Club Gjøvik.

LIONS KALENDERE 

I desember hvert år selger vi de tradisjonsrike Lions-kalendrene med flotte motiver fra gamle Gjøvik. Hver utøver skal selge 4-5 kalendere hver. 

Andeløpet

I forbindelse med Gjøvik-dagene den andre helgen i august hjelper vi Lions klubben med å arrangere Andeløpet. Dette er en dugnad for voksn3 og barn over 16 år.