Som foreldre kan du bidra til å gjøre barneidretten til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 • Møt opp til avtalt tid og sted – gi beskjed i god tid ved forfall.
 • Barna skal dusje og vaske seg med såpe før de går i bassenget.
 • Respekter trenernes metoder og avgjørelser, og anerkjenn han/hun overfor barna dine. Konstruktive tilbakemeldinger og spørsmål rettes til hovedtrener/styret.
 • Respekter leder/treners avgjørelser – ikke kritiser mens barna er tilstede.
 • Spør barna om konkurransen eller treningen var morsom – ikke fokuser bare på resultat.
 • Sørg for riktig utstyr. Lær barna ansvarsbevissthet og selvhevdelse. Barn kan lære å pakke ned og pakke ut treningsbaggene og fylle sine egne flasker. Oppmuntre dem til å ta kontroll over egen sportsutfoldelse.
 • Betal medlems/trenings-avgift i tide – det er dette klubben drives av.
 • Delta aktivt ved dugnader og tilrettelegging av trening og konkurranse – det er til det beste for barna. Respekter arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp.
 • Vis interesse for idretten og delta aktivt for å utvikle den – det gjelder ditt barns utvikling.
 • Bli kjent med de andre foreldrene og deres barn. Det skaper tilhørighet og trygghet for alle.
 • Husk at din rolle er å motivere, ikke press barnet. Det er normalt for barnet å være nervøs i fremmede situasjoner, f.eks. på stevner. Det viktigste er at ditt barn trives og har det gøy sammen med andre. Oppmuntre! Ikke press barn til å delta.
 • Fokuser mer på framsnakking enn baksnakking. Lurer dere på noe så kontakt trener/styret og spør dem direkte. Dette kan være oppklarende. Ved uenighet – snakk med den det gjelder, ikke om.
 • Under trening er det ønskelig at foreldrene ikke oppholder seg inne i svømmehallen da dette kan virke forstyrrende for svømmerne. Unntaket er når foreldre/trener har avtale pga. barn med spesielle behov.