INFORMASJON OM SVØMMESTEVNER

Det er gøy å delta på stevner – både som rekrutt og approbert.

 

Hvilke stevner kan mitt barn delta på?

Fra man fyller 6 år kan barn konkurrere i egen klubb og i sitt nærmiljø. Fra 9 år kan man konkurrere regionalt, og fra 11 år kan man konkurrere nasjonalt og i andre nordiske land. Det er ikke lov til å konkurrere i land utenfor Norden før det året du fyller 13 år.

Terminlister

Hovedtrener og sportslig leder setter i samarbeid opp klubbens terminliste med utvalgte stevner som klubben skal delta på. I Gjøvik Svømmeklubb har vi tradisjon for å delta på 4-5 stevner i hvert semester / halvår, hvorav 2-3 er stevner også er tilpasset rekruttene våre.
 
Vi benytter Spond for kommunikasjon og stevnepåmelding  – Klikk her for direktelink til Spond-undergruppe.

Approbert / ikke approbert – forvirret?

Svømmestevner er delt inn i approberte stevner (hovedstevner i krets og region) og ikke-approberte stevner (rekruttstevner)  – hva er forskjellen?
 
Approberte stevner:
Approberte stevner er svømmestevner arrangert etter Norges Svømmeforbunds regler hvor det er rangering og premiering til de beste svømmerne. Deltagelse koster normalt kr.100,- per start/øvelse. På slike stevner kan man bli disket hvis man ikke svømmer i henhold til reglene. Disking er det som skremmer mange, men det betyr bare at de ikke får registrert den tiden de svømte på fordi de har tjuvstartet eller gjort noe annet feil i forhold til svømmearten det konkurreres i. Svømmere stoppes ikke underveis dersom de diskes i en øvelse, det blir gitt beskjed etterpå med forklaring på hvorfor utøveren ble disket.
 
Ikke approberte stevner (rekruttstevner):
Disse stevnene er spesielt egnet for barn mellom 6 og 10 år, de som er eldre kan også delta om de ønsker. Her er øvelsesutvalget tilrettelagt, svømmerne blir ikke diskvalifisert og alle får premie. Disse stevner koster som oftest kr.100,-  uansett antall øvelser. Målsetning for svømmerne som deltar på rekruttstevner er å lære stevnerutiner og venne seg til konkurransesituasjonen og etter hvert delta på approberte stevner (åpne stevner).
 
Regler for drakter under approberte stevner: 
En svømmer kan bare stille til start i en badedrakt/badebukse. Dvs. at en ikke kan ha på seg to badedrakter/badebukser eller ha noe over eller under. For menn (gutter) skal svømmedrakten ikke gå over navlen eller under knærne, og for kvinner (jenter), ikke dekke nakken, gå utover skuldrene eller under knærne. Alle svømmedrakter skal være av tekstil materiale. Det er ikke tillatt med glidelås eller andre låsesystemer. (FINA General Rules (GR) 5.3.)
 
Mister en utøver svømmebrillene eller badehetten under svømming, så la de ligge i vannet. Blir utøveren fristet til å ta badehetten eller brillene i hånden når man svømmer, så blir utøveren disket for bruk av hjelpemidler ved svømming. Brillene eller badehetten blir hentet opp av vannet når svømmeren har svømt ferdig øvelsen sin. Unngå også ha på klokker eller armbånd når man stiller til start.
 
Flere lover og regler finner dere på Norges svømmeforbund sine sider under svømmeregler.

Startlisens på approberte stevner

Alle som skal delta på approberte stevner må betale lisens. Dette kravet gjelder ikke for rekruttstrevner. Startlisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.
 
Du finner betalingsinformasjon på minidrett.no. Er ikke deres barn registrert med lisens her så kontakt medlemsansvarlig eller leder – medlem@gjoviksk.no eller leder@gjoviksk.no. Første gang må barnet legges til manuelt via klubbens sider i www.sportsadmin.no.
 
Priser og informasjon om startlisens for svømming finnes på NSF sine nettsider.

Påmelding

Svømmerne får informasjon om stevner de kan delta gjennom hovedtrener og via Spond. Det er normalt hovedtrener som velger øvelser etter dialog med svømmer/foresatte, og har man spesielle ønsker så tas dette selvsagt hensyn til.
 
Betaling for antall starter gjøres også via Spond.

Registrerte tider:

Ved deltagelse på approberte stevner blir svømmerens tid registrert på Medley (medley.no). Slik finner du frem: Medley.no -> Velg ranking -> tid for svømmere -> Gjøvik Svømmeklubb -> og svømmerens navn.
 

LÅMØ:

Kvalifiseringsperioden til LÅMØ er ca 27. januar til ca 26. januar neste år = det året LÅMØ avholdes. De 24 beste i hver av årsklassene 13 – 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.
 
Rangeringslistene ligger inne på medley.no (ranking –> LÅMØ ranking landsdel)
Rankinglista oppdateres fortløpende etter approberte stevner, men i tiden mellom LÅMØ og ÅM er listene på nettet fryst (tider fra stevner i denne perioden registreres allikevel og legges ut etter ÅM i april)
 
11 års klassen er med i kvalifiseringen, selv om kvalifiseringsperioden hovedsakelig foregår i det året de er 10 år og dermed ikke regnes som offisielle konkurransesvømmere. Tidene de svømmer på approberte stevner vil da ikke bli offentliggjort før de er i 11 årsklassen altså; rangeringslister for 11 års klassen vil bli klar 1. januar det året LÅMØ arrangeres.
 
LÅMØ – Øvelser for 11 årsklassen (kvalifiseringsår= mens de er 10 årsklassen)
• 400 m fri
• 50 m butterfly
• 100 m bryst
• 100 m rygg
• 200 m medley
 
LÅMØ –øvelser 12 – 16 årsklassen( kvalifiseringsår = året før)
• 400 m fri
• 100 m butterfly
• 200 m bryst
• 200 m rygg
• 200 m medley
 

ÅM:

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år.
Etter at LÅMØ er avsluttet lages en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De tre beste 11- og 12-åringene på landsbasis vil få tilsendt diplom fra NSF.
For 13-16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅM-øvelsene. LÅMØ benyttes som påmeldingstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200m IM. ÅM arrangeres i førsten av april.
 

NM:

Det arrangeres både ungdoms-NM, junior-NM, senior-NM og masters-NM.

Alle som har kvalifiserte tider på enkeltøvelser kan delta på sitt respektive NM.

Kvalifiseringstidene er faste (reguleres hvert år), og man er direkte kvalifisert dersom man oppnår kvalifiseringstid ved deltagelse på approbert stevne.