Gjøvik Svømmeklubb har lang erfaring med å arrangere svømmeskole for små barn. Vi har erfarne og dyktige ledere, samt utdanner stadig nye ungdommer til å bli instruktører. Våre instruktører håndplukkes fra våre lovende aktive ungdommer i klubben, og de kurses på godkjente kurs i regi av Norges Svømmeforbund.

Vi opplever at barna lett knytter seg til, stoler på og lytter til instruktørene, og gode relasjoner knyttes på tvers av aldersgrupper. Noe barna vil ha stor glede av senere når de møter de samme ungdommene på trening i svømmehallen når de blir eldre. 

Sikkerhet er vår største og viktigste prioritet. Dernest kommer et stort fokus på lek og moro. Vi skal gjøre barna trygge i vann, og med våre kurs dannes grunnlaget for svømmeglede og livreddende kunnskap.  

 

I Gjøvik Svømmeklubb benytter vi det anerkjente kursopplegget fra Norges Svømmeskole i regi av Norges Svømmeforbund, som heter “trygg-i-vann”. Kursene er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet.

Alle kursene har en logisk oppbygning hvor kunnskap bygges i lag på lag. Det er derfor meget fornuftig og viktig at alle barna starter på det første Hval-kurset, og at alle kurs deretter følges i rekkefølge.

Grunnkurs: Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen.

Videregående kurs: Sel, Sjøløve, Delfin og Hai. 

Noen ganger kan barna ha behov for å gå samme kurs på nytt, andre ganger tar barna kunnskapen raskt. Dette er veldig individuelt, og ikke noe nederlag. Ønsker man trygge og svømmedyktige barn er grunnkunnskapen svært viktig. Samme fremgangsmåte benyttes også senere når barna går videre til svømmetrening på MiniKrutt.

Grunnkursene gjelder for barn fra 4-5 år og eldre, og tar for seg grunnleggende vanntilvenning og ferdigheter. Det er fint om barna har vært med i en svømmehall tidligere, og således er kjent med vann og basseng – resten læres på kursene.

Grunnkursene gjelder for barn fra 4-5 år og eldre, og tar for seg grunnleggende vanntilvenning og ferdigheter. Bassenget er 90 cm dypt, så det er en fordel om rekker bunnen. Det er også fint om barna har vært med i en svømmehall tidligere, og således er kjent med vann og basseng – resten læres på kursene.

KURS 1 – HVAL

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen “dykke”, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også å kontrollere pustingen: puste inn – dykke – oppholde seg der – orientere seg – komme opp – puste ut og inn igjen.

Læringsmål:
Kombinere hopp fra kanten – dykke – orientere seg under vann – hente genstander til overflaten.

KURS 2 – SKILPADDE

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen “flyte”, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannen ‘bærer’ kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetnineg for å flyte er at mest mulig av krippen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking. 

Læringsmål:
Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strykket frem, i minst 15 sekunder på hver side. 

KURS 3 – PINGVIN

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘gli’, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven muligheten til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte. 

Læringsmål:
Kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannoverflaten – gjøre crawl-beinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste. 

KURS 4 – SELUNGEN

Selungekursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘fremdrift’, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskreften i vannet  slik at bevegelsene skaper fremdrift. 

Læringsmål:
Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startpunktet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til startpunktet. 

SEL

På Sel-kurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert. 

Læringsmål
1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Sjøløve

På Sjøløve-kurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål:
1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
2. Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Delfin

På Delfin-kurset har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-kurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Læringsmål:
1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
2. Kunne svømme med klær og trå vannet

HAI

Dette kurset arrangerer p.t. ikke Gjøvik Svømmeklubb.
Herfra går svømmerne videre til vanlig svømmetrening på gruppen MiniKrutt.

På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. I tillegg øves undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål:
1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann

Ungdomskurs

Ungdomskurset er spesielt rettet mot barn i alderen 11-16 år som ikke tidligere har gått svømmekurs, men som veldig gjerne vil lære seg grunnleggende teknikker. Progresjonen er ofte rask blant barn i denne alderen, og målet er at etter endt kurs kan man gå rett inn som klubbsvømmer.

Læringsmål
1. Grunnleggende crawl, bryst og rygg.
2. Grunnleggende livredning.
3. Forberedt på å delta i klubbsvømming.

Påmelding til svømmeskolen gjøres via www.tryggivann.no

Lurer du på noe mer – kontakt vår leder for svømmeskolen