Viktig informasjon om svømmestevner, regler og lisenser.

STEVNER

Hvor, når og hvordan?

Det er gøy å delta på stevner – både som rekrutt og approbert.

I Gjøvik Svømmeklubb har vi tradisjon for å delta på 4-5 stevner i hvert semester / halvår, hvorav 2-3 er stevner hvor rekrutter kan delta.

Spond benyttes for stevnepåmelding, samt detaljer og kommunikasjon vedrørende stevnene.

Les mer her. 

Approbert eller REKRUTT

Hva betyr det?

For nye svømmere og foresatte kan det være litt forvirrende i starten med mange nye begreper. 

Kort fortalt er approberte stevner arrangert etter NSF’s reglement med mange dommere og bestemte krav til alle øvelser. Rekruttstevner er uoffisielle stevner uten diskvalifisering.

Les mer her. 

STARTLISENS

Trenger man det?

Alle som skal delta på approberte stevner må betale startlisens.

Startlisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Har ikke barnet lisens så ta kontakt med meldemsansvarlig i klubben.

Les mer her. 

Og så litt informasjon om de litt større mesterskapene

LÅMØ

Landsdel Årsklassemønstring

Et viktig mål for mange unge svømmere er LÅMØ. Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år og ut det året man fyller 16 år.
 
For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom deltagelse på approberte stevner hvor man oppnår kvalifiseringstider på alle 5 LÅMØ-øvelsene.
 

ÅM

Årsklassemesterskap

Årsklassemesterskapet (ÅM) er et norgesmesterskap for for årsklassene 13-16 år hvor man svømmer alle de 5 faste LÅMØ øvelsene. Stevnet arrangeres normalt i mai hvert år.
 
LÅMØ gjelder som kvalifisering til ÅM.
De 24 beste i hver årsklasse på landsbasis er kvalifisert til ÅM.
 
 

NM

Norgesmesterskap

Det arrangeres både ungdoms-NM, junior-NM, senior-NM og masters-NM.

Alle som har kvalifiserte tider på enkeltøvelser kan delta på sitt respektive NM.

Kvalifiseringstidene er faste, og man er direkte kvalifisert dersom man oppnår kvalifiseringstid ved deltagelse på approbert stevne. 

Les mer her.